Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczanie zdalne będzie prowadzone w placówkach oświatowych do dnia 26 czerwca 2020r. tj. do wakacji.

Kierując się zachowaniem bezpieczeństwa, mając na uwadze panującą w naszym regionie sytuację epidemiologiczną w dalszym ciągu zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) dla uczniów klas I-III oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla wychowanków ORW na podstawie zarządzeń dyrektora ZPSWR z dnia 5 czerwca 2020r. za zgodą organu prowadzącego (uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 3 czerwca oraz 4 czerwca 2020r.).

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

 

Przedstawiamy Państwu procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce.

 

Konsultacje dla uczniów klas 8SP rozpoczynają się od 25 maja 2020r., dla pozostałych uczniów od 01.06.2020r.

Rodzice mają możliwość zgłaszania wychowawcom chęci udziału uczniów w konsultacjach
z wybranego przedmiotu, organizowanych na terenie placówki - do dnia 28.V.2020. Konsultacje są dobrowolne. Uczniowie, którzy chcą np. poprawić oceny czy napisać zaległe sprawdziany lub zadania klasowe będą mogli spotkać się z nauczycielami w szkole po wcześniejszym wypełnieniu przez  rodzica stosownego oświadczenia i deklaracji (link na naszej stronie). 

Na podstawie zgłoszeń, z uwzględnieniem zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z panującą w naszym regionie sytuacją epidemiologiczną i warunkami ośrodka, stworzony zostanie harmonogram prowadzenia konsultacji. Harmonogram z ustaloną datą 
i godziną konsultacji będzie umieszczony na naszej stronie internetowej.

 

W załączeniu: