Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY

 

 Aleksandra Tatarczyk-Sobek

 sala 210 na II piętrze

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w  roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek

7.30 – 12.30

Wtorek

7.30 – 13.00

Środa

7.30 – 13.30

Czwartek

7.15 – 10.15

12.30 – 13.00

Piątek

7.30 – 8.00

9.30 – 10.30

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  Uczniów, ich rodziców i nauczycieli serdecznie zapraszam do współpracy.