Get Adobe Flash player

Nabór na rok szkolny  2017/2018

  

View the embedded image gallery online at:
http://zpswr.wodzislaw.pl/joomla30/#sigFreeId778747367f

Branżowa Szkoła I Stopnia:

nowosc

a)    Podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wyboru kierunku kształcenia - Podanie do Branżowej Szkoły I Stopnia

b)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

c)    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )

d)    Świadectwo ukończenia gimnazjum

e)    Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

f)     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

g)    W przypadku chęci wykonywania zawodu związanego z kontaktem z żywnością przedstawienie wyniku badań z Sanepidu.

h)   Karta zdrowia

i)     zdjęcia

 

 Szkoła Podstawowa

a)    Podanie o przyjęcie do szkoły - Podanie do Szkoły Podstawowej

b)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

c)    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )

d)    Świadectwo promocyjne ( jeżeli dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej)

e)    Karta zdrowia

f)     2 zdjęcia


Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

a)    Podanie o przyjęcie do szkoły - Podanie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

b)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

c)    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeżeli uczeń posiada )

d)    Świadectwo ukończenia gimnazjum

e)    Karta zdrowia

f)     2 zdjęcia

 

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy:

a)    Podanie rodziców - Podanie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

b)    Orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

a)    Podanie rodzica - Podanie do Ośrodka Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dziecka

b)    Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

 

Dokumenty dostępne są na stronie zpswr.wodzisław.pl

oraz w sekretariacie Placówki.

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71