Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dla nauczycieli mamy, najpiękniejszy bukiet słów...

 Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela świętem wszystkich pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Obchodzony każdego roku 14 października Dzień Nauczyciela jest również wyjątkowym dniem w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Scenariusz Ogólnopolskiej próby pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP

CELE:

- przypomnienie i utrwalenie zasad pierwszej pomocy,

- integracja szkolna, klasowa,

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie o charakterze zdrowotnym,

- zachęta do nauki na temat  pierwszej pomocy,

-  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie (klasie),

Czytaj więcej: „Ratujemy i Uczymy Ratować” - WOŚP