Dzięki działaniom władz powiatowych ZPSWR przeszedł w roku 2017 wiele gruntownych remontów i modernizacji, na tym nie koniec.Nasze plany:


- Termomodernizacja )ocieplenie dachu, zmiana systemu grzewczego, odnowienie elewacji)
- Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (parkingu i drogi dojazdowej)