Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Projekt "Rehabilitacja 25+"

2 stycznia rozpoczął się Projekt "Rehabilitacja 25+", który realizowany jest we współpracy z PCPR w Wodzisławiu Śląskim.
W projekcie biorą udział absolwenci ORW i SPdP z Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia.
Oligofrenopedagodzy z długoletnim stażem oraz specjaliści prowadzący zajęcia: arteterapia - zajęcia plastyczne, ceramiczne, poligraficzne, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, komputerowe, reintegracji zawodowej, logoterapia, socjoterapia, psychoterapia, rehabilitacja - to czeka na uczestników projektu.
Już niebawem fotorelacja z zajęć - będziemy sukcesywnie informować o przebiegu projektu.