Proteza dla Beniamina

Cała społeczność ZPSWR zwraca się do Wszystkich z ogromną prośbą o wsparcie finansowe realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc dla naszego ucznia. Beniamin jest niepełnosprawny ruchowo, na skutek wypadku komunikacyjnego, któremu uległ we wczesnym dzieciństwie. Pragniemy zaopatrzyć go w protezę kończyny dolnej i do tego potrzebna jest pomoc ludzi o otwartych sercach.

 

  

 

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia "Czyń Dobro" z dopiskiem:

Dla Beniamina Dubek na protezę

Nr konta:  70 8468 0000 0010 0028 2871 0001

:) :) :)

Stowarzyszenie ,,Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim

KRS 0000376697