Scenariusz Ogólnopolskiej próby pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP

CELE:

- przypomnienie i utrwalenie zasad pierwszej pomocy,

- integracja szkolna, klasowa,

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie o charakterze zdrowotnym,

- zachęta do nauki na temat  pierwszej pomocy,

-  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie (klasie),

Organizatorzy: Łukasz Ochodek, Beata Adamska, Martyna Sobek, Irena Buczek, Katarzyna Gnus, Henryka Warońska, Józef Rączka, Barbara Budka,

  1. Data 16.10.2018r
  2. Miejsce: ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim - sala lekcyjna,
  3. Rodzaj zajęć: Próba pobicia Rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej WOŚP,
  4. Uczestnicy: Wybrani uczniowie ZPSWR,
  5. Uporządkowanie czasowe:

11.15  – Zebranie uczniów:

        - powitanie przedstawienie celu akcji,

        - przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy,

        - omówienie przepisów i zasad próby pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

11.40 – Pokaz na fantomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2 x wdechy,                 30 x uciśnięć, dezynfekcja fantomu.

11.50 – Podział i przydzielenie uczniów do danego stanowiska z fantomem                         i nauczycielem, omówienie jak mają wyglądać zmiany podczas resuscytacji, tak żeby resuscytacja była robiona ciągiem bez przerwy przez pół godziny.

12.00-12.30  – Rozpoczęcie ogólnopolskiej próby bicia Rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

            12.45 – Podsumowanie omówienie akcji zakończenie:

          - wręczenie dyplomów, pożegnanie uczniów.