Proteza dla Beniamina

Cała społeczność ZPSWR zwraca się do Wszystkich z ogromną prośbą o wsparcie finansowe realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc dla naszego ucznia. Beniamin jest niepełnosprawny ruchowo, na skutek wypadku komunikacyjnego, któremu uległ we wczesnym dzieciństwie. Pragniemy zaopatrzyć go w protezę kończyny dolnej i do tego potrzebna jest pomoc ludzi o otwartych sercach.

  

 

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia "Czyń Dobro" z dopiskiem:

Dla Beniamina Dubek na protezę

Nr konta:  70 8468 0000 0010 0028 2871 0001

:) :) :)

Stowarzyszenie ,,Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim

KRS 0000376697

Wyjątkowa lekcja historii

Scenariusz Ogólnopolskiej próby pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” WOŚP

CELE:

- przypomnienie i utrwalenie zasad pierwszej pomocy,

- integracja szkolna, klasowa,

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezie o charakterze zdrowotnym,

- zachęta do nauki na temat  pierwszej pomocy,

-  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie (klasie),

Czytaj więcej: „Ratujemy i Uczymy Ratować” - WOŚP

Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dla nauczycieli mamy, najpiękniejszy bukiet słów...

 Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela świętem wszystkich pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Obchodzony każdego roku 14 października Dzień Nauczyciela jest również wyjątkowym dniem w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej