Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Szanowni Państwo!

Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko rozwija się wolniej niż jego rówieśnicy

możecie skorzystać z naszej pomocy!

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od urodzenia, do rozpoczęcia nauki szkolnej; prowadzone są w trybie indywidualnym lub w 2-osobowych grupach, trwają 2 godziny zegarowe w tygodniu. Terapia jest bezpłatna!!!

   

 

 

Swoimi działaniami obejmujemy dzieci z:

 • Chorobami przewlekłymi

 • Niepełnosprawnością intelektualną

 • Niepełnosprawnością sprzężoną

 • Zespołem Downa

 • Zaburzeniami mowy

 • Mózgowym porażeniem dziecięcym

 • Autyzmem

 • Zaburzeniami zachowania

 • Zaburzeniami emocjonalnymi

   

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę:

- oligofrenopedagogów (w przypadku upośledzenia umysłowego),

- tyflopedagoga (terapia widzenia),

- surdopedagoga (w przypadku niedosłuchu i niesłyszenia),

- specjalistów ds. autyzmu,

- psychologa, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej,

- terapeutę metodą Tomatisa i EEG Biofeedback,

- terapeutę alternatywnej i wspomagającej komunikacji.

 

Od 2017 roku odbywają się także zajęcia z logorytmiki.

 

 

Zapewniamy dzieciom nie tylko wszechstronny rozwój pod okiem wielu specjalistów, ale także życzliwą atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalizm i zaangażowanie terapeutów. Proponujemy profesjonalne wsparcie rodziny, wyposażenie w wiedzę i praktyczne umiejętności terapeutycznego oddziaływania na dziecko.

 

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do naszej placówki,  gdzie udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących zasad przyjęcia dzieci na zajęcia.