Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

psycholog szkolny

 mgr Magdalena Werner

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli

w sali nr 111 (I piętro)

w godzinach:

Poniedziałek

7:30 – 14:15

Wtorek

8:00 - 14:40

Środa

8:00 - 14:40

Czwartek

8:00 – 14:40

Piątek

7:30 - 13:45

 

 

Zapraszam Rodziców potrzebujących pomocy, porad i wskazówek w celu pokonywania trudności wychowawczych, gdy ich dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane
  i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych
  i rówieśników
 • są ofiarami przemocy rówieśniczej
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

 

Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez pracę indywidualną o charakterze terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, pogadanki dla rodziców, informowanie i kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji wspomagających w procesie opiekuńczo-wychowawczym, podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

W tym roku szkolnym wspólnie z pedagogiem i doradcą zawodowym po raz kolejny kierujemy naszą ofertę pomocy do rodziców, poprzez stworzenie okazji do spotkań w ramach cyklu: „Czas dla Rodzica”.