Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

pedagog szkolny

Pedagog Beata Rusin zaprasza wszystkich, którzy chcą porozmawiać, potrzebują wsparcia i pomocy do gabinetu pedagoga 211 na II piętrze.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Zajęcia z pedagogiem w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

PONIEDZIAŁEK

 

7.45  -  10.15

12.10  - 14.40

 

11.25  -  12.10

 

WTOREK

 

7.30  -  10.15

11.45  - 13.30

 

12.20  -  13.05

 

ŚRODA

 

8.05  -  8.45

9.30  -  11.25

12.10  -  13.35

8.45  -  9.30

11.25  -  12.10

CZWARTEK

 

8.00  - 11.00

11.45  -  14.15

 

11.00  - 11.45

 

PIATEK

 

7.30 - 10.30

 

 

Kolejny rok pełnię funkcję pedagoga szkolnego w ZPSWR. Otaczam opieką i służę pomocą wszystkim uczniom poprzez organizowanie pomocy tym, którzy napotykają na jakiekolwiek trudności. Udzielam porad i wsparcia rodzicom, wychowawcom i nauczycielom poprzez konsultacje indywidualne i zbiorowe. Staram się wspomóc rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju i wychowaniu dziecka. Organizuję zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz  warsztaty o charakterze wychowawczo – profilaktycznym. Każdego dnia staram się dbać o dobre samopoczucie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Wspólnie z psychologiem i doradcą zawodowym po raz kolejny kierujemy naszą ofertę pomocy dla rodziców, organizując spotkania w ramach cyklu „Czas dla Rodzica”.