Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Informujemy, że z dniem 06.09.2019r. rozpoczęto procedurę naboru do udziału w Projekcie

„SłuchaMY – rozumieMY – działaMY”

w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie internetowej placówki i sekretariacie szkoły.

 

  1. Termin składania dokumentów przez nauczycieli chętnych do udziału w Projekcie ustala się do dnia 12.09.2019r. godz. 14.00.

  2. Termin składania dokumentów przez uczniów chętnych do udziału w Projekcie ustala się do dnia 16.09.2019r. godz. 14.00.

  3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy liczba uczestników zakwalifikowanych do projektu będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc.

  4. Dokumenty można składać w gabinecie wicedyrektorów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

RPSL.11.01.04-24-052G/18