Program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w ramach pilotażowego  programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju, finansowany jest przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

 

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski


Realizator:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim

Termin realizacji: 02.09.2019 r. – 31.08 2020 r.

Cel programu: Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

 

Rodzaje wsparcia:

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną, w szczególności:

  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  • udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  • udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  • pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;

 

Opis projektu

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych  w Wodzisławiu Śląskim od dnia 2 września 2019 roku będzie realizował kolejna edycję pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, który finansuje PFRON.

W programie uczestniczyć będzie 25 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego.

Udział w programie pozwoli osobom niepełnosprawnym otrzymać wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności społecznej i aktywności zawodowej. Uczestnicy ponadto korzystać będą z transportu, cateringu, bogatej oferty terapii, wycieczek, itp.

Doświadczenia zebrane podczas pierwszego roku realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus” pozwolą na zapewnienie kompleksowego wsparcia uczestnikom programu.

Wartość programu: 750 000,00 złotych


Powyższe dofinansowanie udzielane jest adresatom programu przez Oddział PFRON w Katowicach ze środków PFRON.