Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

PROGRAM ZDALNA SZKOŁA #WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Tytuł projektu Powiatu Wodzisławskiego: Zdalna Szkoła - zakup laptopów oraz mobilnego dostępu do Internetu.

Projekt Zdalna Szkoła to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze stanem epidemii koronawirusa.  Zamknięcie placówek oświatowych  stworzyło nową rzeczywistość prowadzenia zajęć edukacyjnych – tzw. nauczanie zdalne. Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
Na ten cel przeznaczono łącznie 186 mln zł. Powiat Wodzisławski otrzymał 99 899,60 zł. na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet dla uczniów szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Środki pochodzą z projektu Zdalna Szkoła finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach niniejszego projektu ZPSWR otrzymał laptopy (3 szt.) oraz routery do odbioru mobilnego Internetu (3 szt). Zgodnie z przeznaczeniem i celami projektu, sprzęt został wypożyczony, aby służyć uczniom placówki w czasie realizacji zdalnego nauczania. Później wróci do szkoły i na lekcjach stacjonarnych będzie wspierał nauczycieli i uczniów.

Informacje szczegółowe dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej:

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola