Stowarzyszenie ,,Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim

KRS 0000376697

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia "Czyń Dobro" z dopiskiem:

Dla Beniamina Dubek na protezę

Nr konta:  70 8468 0000 0010 0028 2871 0001

     Nowo powstała spółdzielnia zrzesza 20 członków, którymi głównie są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  oraz uczniowie Szkoły Gimnazjalnej ZET. Opiekunami zostały panie Monika Parzych i Ewa Wnęk.

         Kawiarnia będzie służyła zarówno uczniom naszej placówki, po to aby uczyć się samodzielności, zaradności, dokonywania samodzielnie płatności oraz rozwoju społecznemu, jak i nauczycielom oraz rodzicom.

          W tym miejscu można poczuć się dorosłym, ważnym przez dokonywanie samodzielnie wyboru. Natomiast uczniowie pracujący w kawiarni pod okiem swoich opiekunów uczą się poprzez treningi: społeczny, budżetowy, ekonomiczny i higieniczny.

         Dodatkowo kawiarnia służy do odbywania się ważnych uroczystości takich jak między innymi urodziny, czy odwiedziny znakomitych gości.  
         W dniu 14 października odbyło się w naszej placówce uroczyste otwarcie kawiarni „Szkolny Kredens” działającej od tego roku szkolnego w ramach założonej Spółdzielni uczniowskiej.  Uroczystego otwarcia w obecności uczniów i nauczycieli dokonała dyr. placówki Pani Beata Rączka.  Jako, że głównym celem  i założeniem działalności jest promowanie zdrowego żywienia, w związku z tym na otwarciu nie zabrakło poczęstunku dla każdego odwiedzającego w tym dniu kawiarnię w postaci zdrowej warzywnej kanapki.  

         Nowo powstała spółdzielnia zrzesza 20 członków, którymi głównie są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  oraz uczniowie Szkoły Gimnazjalnej ZET. Opiekunami zostały panie Monika Parzych i Ewa Wnęk.

         Kawiarnia będzie służyła zarówno uczniom naszej placówki, po to aby uczyć się samodzielności, zaradności, dokonywania samodzielnie płatności oraz rozwoju społecznemu, jak i nauczycielom oraz rodzicom.

          W tym miejscu można poczuć się dorosłym, ważnym przez dokonywanie samodzielnie wyboru. Natomiast uczniowie pracujący w kawiarni pod okiem swoich opiekunów uczą się poprzez treningi: społeczny, budżetowy, ekonomiczny i higieniczny.

         Dodatkowo kawiarnia służy do odbywania się ważnych uroczystości takich jak między innymi urodziny, czy odwiedziny znakomitych gości.