Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

"Świadectwa szkolne wydawane będą w szkole indywidualnie w sekretariacie

podczas wakacji, chyba że miało miejsce inne uzgodnienie z wychowawcą klasy."

 

 

 

 

CHABRY

Nasza historia

  • 02.1995r. – TKKF CHABRY - założyciel Bogusław Pajączkowski,
  • 10.1998r. – Terenowy Oddział Stowarzyszenia Sportowego dla Osób Upośledzonych Umysłowo CHABRY – Józef Rączka,
  • 07.2002r. -  Terenowa Sekcja Klubu Sportowego CHABRY – Jolanta Kuźbińska,
  • 12.2009r. – Sekcja Terenowa CHABRY Olimpiad Specjalnych Polska – śląskie – Katarzyna Pierzycka,
  • 06.2014r – Klub Spotowy CHABRY Olimpiad Specajalnych Polska – śląskie – Katarzyna Pierzycka.