Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

"Świadectwa szkolne wydawane będą w szkole indywidualnie w sekretariacie

podczas wakacji, chyba że miało miejsce inne uzgodnienie z wychowawcą klasy."

 

 

 

 

25 października 2018

Śląski Mityng w Lekkiej Atletyce Olimpiad Specjalnych w Raciborzu.

Nasz Klub CHABRY reprezentowało aż 12 zawodników:

Krzysztof Knauer - I miejsce bieg na 800m, I miejsce skok w dal z rozbiegu

Szymon Kupka - II miejsce skok z miejsca w dal, II miejsce - bieg na 50 m

Maja Hauder - III miejsce bieg na 50m, IV miejsce  rzut piłeczką palantową

Mateusz Joneczek - I miejsce bieg na 1500m, II miejsce skok w dal z rozbiegu

Robert Adamczyk - I miejsce bieg na 100m, VI miejsce skok w dal z rozbiegu

Łukasz Merta - II miejsce bieg na 100m, II miejsce pchnięcie kulą,

Daniel Horoba - IV miejsce bieg na 100m, II miejsce pchnięcie kulą,

Klaudia Wochnik - I miejsce bieg na 100m, II miejsce pchnięcie kulą

Natalia Kozioł - II miejsce bieg na 50m, II miejsce skok z miejsca w dal

Monika Tomecka - I miejsce bieg na 100m, II miejsce skok w dal z rozbiegu

Łukasz Galisz - IV miejsce bieg na 100m, VI miejsce skok w dal z rozbiegu

Łukasz Kasperkowiak - III miejsce bieg na 100m, III miejsce pchnięcie kulą

Serdecznie gratulujemy wspaniałym sportowcom.

Opiekunkami grupy były Panie: Katarzyna Pierzycka, Izabela Skwira, Dominika Markiewka


16.10.2018 XXXIII Śląski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Rudzie Śląskiej

Zawodnicy:

Marzena Galisz - II miejsce

Jakub Sobeczko - I miejsce

Natalia Krawczyk - VI miejsce                                             

Opiekunowie: Katarzyna Pierzycka, Grzegorz Mięsok