Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

"Świadectwa szkolne wydawane będą w szkole indywidualnie w sekretariacie

podczas wakacji, chyba że miało miejsce inne uzgodnienie z wychowawcą klasy."

 

 

 

 

XVI Śląskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych Zabrze

28 maja 2019 r. Klub Olimpiad Specjalnych "Chabry" Wodzisław uczestniczył w XVI Śląskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych Zabrze 2019.
Po wygraniu 4 spotkań z drużynami Promyk Rybnik i Gumisiami Zabrze zajęliśmy I miejsce
turnieju.
Drużyna składała się z zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych: Paweł, Adrian, Marisz, Piotr i Mateusz oraz partnerów z klubu MKP Odry Centrum Wodzisław Śl.: Tymka, Filipa i Adriana
Opiekunowie: Grzegorz Żymełka i Iza Skwira.