Stowarzyszenie ,,Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śląskim

KRS 0000376697

Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia "Czyń Dobro" z dopiskiem:

Dla Beniamina Dubek na protezę

Nr konta:  70 8468 0000 0010 0028 2871 0001

Czas dla Rodzica

 Czas dla Rodzica

 

 

 

W latach 2013-2015 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych realizowany był projekt ministerialny: ”Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, gdzie celem nadrzędnym było budowanie współpracy z rodzicami. Owocem tego projektu stał się cykl spotkań dla rodziców pn.: ”Czas dla Rodzica”, które prowadzone są cyklicznie raz w miesiącu, do chwili obecnej. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych uczniów i kierowane są do różnorodnej grupy rodziców, zarówno rodziców dzieci młodszych, jak i rodziców nastolatków, czy dorosłych już uczniów. Podczas spotkań stwarza się rodzicom okazję do podjęcia dialogu, rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach, a także o troskach i zmartwieniach dnia codziennego, związanego z trudem życia i wychowywania dzieci. W ramach cyklu odbywają się liczne szkolenia, warsztaty oraz lekcje otwarte, prowadzone przez koordynatorów cyklu: Beatę Rusin - pedagoga szkolnego, Magdalenę Werner -  psychologa szkolnego i  Aleksandrę Tatarczyk – Sobek - doradcę zawodowego.

Rozpoznając oczekiwania uczestników cyklu poszerzono ofertę poprzez nawiązywanie współpracy z przedstawicielami instytucji wspierających naszych uczniów i ich rodziny, m.in.: przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka wsparcia w Połomii.

Tradycją stało się, że każdego roku na przełomie maj/czerwiec odbywa się festyn rodzinny :”Rodzice – dzieciom”, do którego angażują się uczestnicy cyklu „Czas dla Rodzica” . Organizacja tych inicjatyw wymagała dużego nakładu pracy ze strony zarówno koordynatorów, jak i rodziców, co było okazją do nawiązania bliższej współpracy. Efektem współpracy był szereg atrakcji dla młodszych i starszych odbiorców.

„Czas dla Rodzice” przynosi ogromne korzyści w budowaniu wzajemnej współpracy rodziców ze szkołą i jej pracownikami, stąd cieszy się dużym zainteresowaniem i jest kontynuowany w trwającym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, które odbędzie się 18 stycznia czwartek o godzinie 9.00, oraz na słodki poczęstunek w sali 37.

W tym samym dniu odbędzie się  „Bal Aniołów” dla uczniów Szkoły Podstawowej, na który zapraszamy chętnych rodziców.