Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Czas dla Rodzica

 Czas dla Rodzica

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach cyklu "Czas dla Rodzica" było zorganizowanie w dniu 06.02.2019r. spotkania z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pracownikiem ZUS oraz pracownikami Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Spotkanie to było okazją do dyskusji,  zadawania pytań, a także możliwością do wymiany doświadczeń między rodzicami. Raz jeszcze dziękujemy rodzicom, za tak liczne przybycie i zainteresowanie tematem. Dziękujemy również gościom zaproszonym, naszym prelegentom za dobre rady i praktyczne podpowiedzi. 

INFORMACJA RODZICÓW

Informujemy, iż  Powiat Wodzisławski zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 9 marca 2021r. o godzinie 11:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92a.

W związku z panującym stanem epidemicznym i obostrzeniami udział w spotkaniu może wziąć maksymalnie 12 osób. Chętni rodzice proszeni są o kontakt z Radą Rodziców. 

 

Czas dla Rodzica

 

 

Czas dla Rodzica

 

 

Czas dla Rodzica

Serdecznie zapraszamy Rodziców  na spotkanie otwierające cykl "Czas dla Rodzica" w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie odbędzie się w szkolnej kawiarni (I piętro) dnia 9.10.br. o godzinie 9:00. Zachęcamy do przyjścia na spotkanie wszystkich rodziców, którzy w tym terminie dysponują wolnym czasem.

Organizatorzy cyklu:

Beata Rusin,

Aleksandra Tatarczyk - Sobek,

Magdalena  Werner

Czas dla Rodzica

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie podsumowujące organizację festynu "Rodzice - Dzieciom", które odbędzie się 11 czerwca tj. wtorek o godzinie 9.00 w sali 37.

 

Organizatorzy cyklu

Czas dla Rodzica

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie dotyczące organizacji festynu "Rodzice - Dzieciom",

które odbędzie się 7 maja tj. wtorek o godzinie 9.00 w sali 37. Zachęcamy rodziców do obecności i włączenia się

 w organizację tego przedsięwzięcia.

 To od was drodzy Rodzice zależy - jak dzieci spędzą ten dzień!

Organizatorzy cyklu

„Moje dziecko dorasta i co dalej?” - część II

„Moje dziecko dorasta i co dalej?” - część I

 

 

 

 

 

 Czas dla Rodzica

 

 

 

 

W latach 2013-2015 w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych realizowany był projekt ministerialny: ”Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, gdzie celem nadrzędnym było budowanie współpracy z rodzicami. Owocem tego projektu stał się cykl spotkań dla rodziców pn.: ”Czas dla Rodzica”, które prowadzone są cyklicznie raz w miesiącu, do chwili obecnej. Cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych uczniów i kierowane są do różnorodnej grupy rodziców, zarówno rodziców dzieci młodszych, jak i rodziców nastolatków, czy dorosłych już uczniów. Podczas spotkań stwarza się rodzicom okazję do podjęcia dialogu, rozmowy o potrzebach i oczekiwaniach, a także o troskach i zmartwieniach dnia codziennego, związanego z trudem życia i wychowywania dzieci. W ramach cyklu odbywają się liczne szkolenia, warsztaty oraz lekcje otwarte, prowadzone przez koordynatorów cyklu: Beatę Rusin - pedagoga szkolnego, Magdalenę Werner -  psychologa szkolnego i  Aleksandrę Tatarczyk – Sobek - doradcę zawodowego.

Rozpoznając oczekiwania uczestników cyklu poszerzono ofertę poprzez nawiązywanie współpracy z przedstawicielami instytucji wspierających naszych uczniów i ich rodziny, m.in.: przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka wsparcia w Połomii.

Tradycją stało się, że każdego roku na przełomie maj/czerwiec odbywa się festyn rodzinny :”Rodzice – dzieciom”, do którego angażują się uczestnicy cyklu „Czas dla Rodzica” . Organizacja tych inicjatyw wymagała dużego nakładu pracy ze strony zarówno koordynatorów, jak i rodziców, co było okazją do nawiązania bliższej współpracy. Efektem współpracy był szereg atrakcji dla młodszych i starszych odbiorców.

„Czas dla Rodzice” przynosi ogromne korzyści w budowaniu wzajemnej współpracy rodziców ze szkołą i jej pracownikami, stąd cieszy się dużym zainteresowaniem i jest kontynuowany w trwającym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, które odbędzie się 18 stycznia czwartek o godzinie 9.00, oraz na słodki poczęstunek w sali 37.

W tym samym dniu odbędzie się  „Bal Aniołów” dla uczniów Szkoły Podstawowej, na który zapraszamy chętnych rodziców.