Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

"Świadectwa szkolne wydawane będą w szkole indywidualnie w sekretariacie

podczas wakacji, chyba że miało miejsce inne uzgodnienie z wychowawcą klasy."

 

 

 

 

Aktualności dla Rodzica

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie naszych uczniów.

Ta zakładka strony internetowej naszej placówki służyć powinna właściwej komunikacji pomiędzy Państwem a szkołą. Zamieszczać tu będziemy różne informacje, które mogą być dla Was przydatne. Jednak proszę pamiętać, że pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat dziecka, a także organizatorem całej Jego przestrzeni szkolnej jest WYCHOWAWCA klasy, do której uczęszcza Państwa dziecko. Tylko wówczas, gdy wychowawca będzie znał Wasze potrzeby, pytania, wątpliwości i prośby- będzie mógł zaspakajać Państwa oczekiwania. Inni nauczyciele i specjaliści pracujący w Placówce są zawsze do Państwa dyspozycji, jednak koordynatorem ich pracy w przypadku Państwa dziecka jest wychowawca. Warto przypomnieć, że godziny pracy psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego, a także zadania, które podejmują nasi specjaliści znajdują się w zakładce ,,Specjaliści".

Czas dla Rodzica

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Doradca zawodowy

Całodobowa bezpłatna infolinia dl dzieci i młodzieży