"Świadectwa szkolne wydawane będą w szkole indywidualnie w sekretariacie

podczas wakacji, chyba że miało miejsce inne uzgodnienie z wychowawcą klasy."

 

 

 

 

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19

 

Dyrektor ZPSWR  w Wodzisławiu. Śląskim zawiadamia, że za zgodą organu prowadzącego działając na podstawie par.18 ust.2 pkt. Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze prowadzone na terenie całej placówki w dniach od 17-25 marca 2020r.

 

Bardzo prosimy aby uczniowie spędzali ten czas w domach, to nie jest czas wolny, lecz czas kwarantanny.

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!